Kostvejledning

En kostvejledning har til formål at afdække og afhjælpe eventuelle ubalancer i kroppen. Ubalancerne kan vise sig på mange måder f.eks. ved lavt energiniveau, fordøjelsesgener, hudproblemer, overvægt eller undervægt.En optimal balance i kroppen er medskabende til, at forebygge helbredsmæssige problemer, øge personlig trivsel, og give overskud til at håndtere hverdagens udfordringer i stort og småt.

I kostvejledning arbejdes der målrettet med menneskers holdning til kost og kostvaner, og med klarlægning af fordelene ved omlægning af disse.

Motion og mental balance er ligeledes væsentlige faktorer for, at opnå de bedste betingelser for en sund og robust livsstil.

FORLØB

Min tilgang er ud fra et holistisk syn og den overbevisning, at vi trives bedst når både krop og sind er velernæret og i balance. Vi finder sammen din optimale livsstil og balance, og dette med fokus på din aktuelle situation, behov og ønsker.

For at vi har et godt og korrekt udgangspunkt, vil en kostvejledning typisk indebære, at du udfylder en helseprofil og kostdagbog inden første konsultation. Et forløb tilrettelægges individuelt, og kan justeres undervejs.

Et typisk forløb
• Første konsultation varer 1 time, hvor vi gennemgår analysen af dine data (fra helseprofilen og kostdagbogen), og aftaler det videre forløb.
• En opfølgning varer ½ time, hvor vi vurderer udviklingen i dit forløb. Opfølgninger aftales til 3-5 gange med ca. to ugers mellemrum.

Konsultationerne foregår i Behandlerkollektivet (Frederiksberg). Skype kan evt. anvendes ved opfølgningerne.

 


For mere information kontakt

Eva Larsen

E: el@eviaconsult.dk
T: 20 62 48 04
w: www.eviaconsult.dk

Adresse

Holger Danskes Vej 3B
2000 Frederiksberg

Find os

×

Menu

Ring op

Skriv til os